Inhoud jaaropleiding:

Energetische Antropologie volgens J.T. Zeberio.

 1. Inleiding op de filosofie van de Energetische Antropologie.
  Inleiding over de oorsprong van de energieën die deel uitmaken van een menselijk wezen.
  Verhoging van het energetisch potentieel in de verschillende etappes.
 2. Wordingsproces van het menselijk wezen:
  Fenomeen van incarnatie.
  Bevruchting van het menselijk wezen - wordingsproces.
  Binnendringen en lokalisatie van de energieën van het embryo.
 3. Basisenergieën van het menselijk wezen:
  Somatische energie.
  Perisomatische energie.
  Ik energie.
  Vortexen: lokalisatie en functie.
 4. Sematercel:
  De erfelijkheid van de moederlijke psychologie.
 5. Het Ik van het menselijk wezen:
  Het energetisch chromosoom.
  Derde positieve en haar circuits.
 6. Bewuste evolutie:
  Chronologische toepassing van de evolutie in de verschillende leeftijdsfasen.
  Energetische ontwikkeling van de superieure vortexen.
 7. Blokkades en magnetische banden.
 8. Energetisch proces van de dood.
 9. De evolutieve code.
 10. Wat na de aardse evolutie.
  Het hemels koppel.

Info:

Nicky Peetermans: +393889804506 - Nickypeetermans@gmail.com
of
Lucie Trachet: 0497/850.368 - lucie.trachet@telenet.be
(graag vermelden van naam - adres - telefoonnummer)